Hva er svimmel og aktiv?

Fysioterapeuter ved Høgskolen i Bergen (HiB) forsker på undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet. Denne nettsiden er utviklet til informasjon for potensielle deltakere og primærleger. Forskningsprosjektet skal i hovedsak gjennomføres i Bergen kommune.

 

Bakgrunn

Det finnes mange grunner til at mennesker blir svimle. Svimmelhet som oppstår brått og uventet er ofte knyttet til sykdommer eller skader i balanseorganet i det indre øret (vestibulære sykdommer). Opplevelsene beskrives som at verden går rundt, kvalme, og det er problemer med å fokusere, og opprettholde balanse.  De fleste blir bedre av seg selv, men mange beskriver vedvarende plager i form av svimmelhet, ustøhet og muskelplager. Svimmelhet kan oppleves som svært plagsomt og skremmende, men er sjelden et tegn på alvorlig sykdom. Forskning viser at en aktiv treningsform som kalles vestibulær rehabilitering (VR) er til stor hjelp for mange, men ikke alle blir bra. Noen har også hatt effekt av kognitiv atferdsterapi (KBT). I prosjektet har vi kombinert disse to tilnærmingene.

 

Hensikt

Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan vi kan undersøke og behandle pasienter med langvarig svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste. Vi skal undersøke forskjellige metoder brukt på pasienter med svimmelhet og vurdere om et nyutviklet gruppetreningstilbud kan redusere svimmelhet, og bedre balanse og funksjon over tid.

 

Behandlinger i studien

Alle deltakere vil få en engangskonsultasjon med fysioterapeut. Konsultasjonen består av en grundig undersøkelse samt informasjon og praktiske råd om øvelser tilpasset den enkeltes utfordringer og behov.

Etter konsultasjonen vil halvparten av deltakerne bli tilfeldig trukket ut til et gruppebasert tiltak, som kombinerer VR og KBT, eller til oppfølging på telefon.

 

Hva betyr dette for deltakerne

Dersom du er villig til å delta i prosjektet må du fylle ut en spørreskjemapakke som sier noe om dine svimmelhetsplager, og gjennomgå tester og undersøkelser som gir et bilde av din funksjon.

Du vil bli undersøkt tre ganger i løpet av studieperioden.

Deltakelse i prosjektet er gratis.