For helsepersonell

Forskningsgruppen Bevegelse og Funksjon ved Høgskolen i Bergen har utviklet et gruppebasert tiltak for pasienter med langvarig svimmelhet. Tiltaket kombinerer aktive øvelser med mål om å dempe svimmelhet og bedre balansen (vestibulær rehabilitering) og kognitiv atferdsterapi (KBT). Behandlingen skal evalueres i en randomisert kontrollert studie. Alle deltakere blir tilbudt en enkelt konsultasjon med fysioterapeut som har spesialkompetanse i undersøkelse og behandling av pasienter med vestibulære problemer. Engangsintervensjonen skal gi deltakerne en forståelse av egen svimmelhet, ufarliggjøre svimmelhetsopplevelsen og gi råd om aktivitet selv om dette kan medføre svimmelhet.

I etterkant av undersøkelsen vil halvparten av deltakerne bli tilfeldig trukket til en intervensjonsgruppe (gruppebasert behandling), eller til en kontrollgruppe (trening på egenhånd) som vil bli fulgt opp per telefon.

Studien skal gjennomføres i primærhelsetjenesten.

 

Inklusjon- og eksklusjonskriterier

Inklusjon Eksklusjon
  • 18-70 år
  • Akutt oppstart av svimmelhet
  • Svimmelhet fremkalles/ forverres ved hodebevegelser
  • Plager i minst 3 måneder
  • Behersker norsk
  • Kjent årsak til svimmelhet som ikke er relatert til balanseorganet (f. eks. nevrologi, kardiologi, psykologi)
  • Diagnose der brå hodebevegelser er kontraindisert
  • Alvorlig terminal patologi
  • Deltatt på gruppetrening for svimmelhet det siste året.
  • Deltaker i tilsvarende eksperimentell forskning

Ta kontakt med koordinator om det er noe spørsmål relatert til inklusjon.

Hvordan henvise til oss?

Dersom prosjektet kan være aktuelt for din pasient fyller du ut en vanlig fysioterapirekvisisjon som du sender med pasienten. Pasienten kan også få med seg dette skrivet og oppmuntres til å ta kontakt med koordinator Lene Kristiansen for videre undersøkelser relatert til inklusjon.